POGREBNE STORITVE

POGREBNE in POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI


(Veljavnost cenika je od 1.1.2024 dalje, razen za 24-urno dežurno službo))

  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z 9,5% DDV DDV 22% Cena EUR z 22% DDV
             
1.  24-URNA DEŽURNA SLUŽBA *   (obvezna GJS) veljavnost cene od 01.10.2023 pokojnik 205,2931 19,5028 224,7959 0 0
             
2. KLASIČNI POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 42,32 4,02 46,34 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 37,03 3,52 40,55 0 0
    - izkop klasičnega groba   174,57 16,58 191,15 0 0
    - izkop otroškega groba    74,06 7,04 81,10 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   169,28 16,08 185,36 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 203,14 19,30 222,43 0 0
    - zasip groba (dejansko po režijskih urah) 0 0 0 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 47,61 4,52 52,13 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   17,99 1,71 19,69 0 0
e) Dodatek : izvajanje klasičnega pokopa na soboto na dan 179,86 17,09 196,95 0 0
             
3. ŽARNI  POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 42,32 4,02 46,34 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 37,03 3,52 40,55 0 0
    - izkop za žarni  grob(vgradnja zaboja,izkop za eko žaro) 68,77 6,53 75,30 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   84,64 8,04 92,68 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 90,99 8,64 99,63 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 47,61 4,52 52,13 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   17,99 1,71 19,69 0 0
e) Storitev posipa    32,80 3,12 35,91 0 0
f) Upepelitev po ceniku podjetja Žale Ljubljana 0 0 0 0 0
g) Dodatek : izvajanje žarnega pokopa na soboto na dan 101,57 9,65 111,22 0 0
             
4. OSTALE STORITVE             
  - organizacija pogreba   33,86 3,22 37,07 0 0
  - uporaba hladilnika na dan 15,87 1,51 17,38 0 0
  - izvedba dekoracije pri grobu   19,04 1,81 20,85 0 0
  - ozvočenje   12,70 1,21 13,90 0 0
  - izdelava soglasja za postavitev spomenika oz.drugih del 12,70 1,21 13,90 2,79 15,49
  - režijska ura    20,63 1,96 22,59 0 0
  - ležarina za odstranjeno dodatno opremo groba na dan 2,54 0,24 2,78 0,56 3,10
  - uporaba sožalnice na dan 10,58 1,01 11,59    
             
5. PREVOZ POKOJNIKOV             
     - specialno pogrebno vozilo s spremljevalcem:          
       ~ Zagorje do 3 km   31,74 3,02  34,76  0 0
       ~ Zagorje nad 3 km   38,09 3,62  41,71  0 0
       ~ Trbovlje   42,32 4,02  46,34  0 0
       ~ Ljubljana   84,64 8,04  92,68  0 0
     - specialno pogrebno vozilo brez spremljevalca km 0,76 0,07  0,83  0 0

Opomba:
* Cena za 24-urno dežurno službo je oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe - Ur.list RS št.5/2018.

6. POSEBNE POGREBNE STORITVE  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
    - odpiranje  grobnice ali groba   20,63 1,96 22,59
    - zapiranje   grobnice ali groba   20,63 1,96 22,59
    - delo s ponesrečencem ponesrečenca z manjšo poškodbo   44,44 4,22 48,66
    - delo s ponesrečencem z večjo poškodbo   63,48 6,03 69,51
    - enkratna uporaba transportne krste za različne namene   22,22 2,11 24,33
V primeru, da pogreb traja več kot 1 uro, zaračunamo poleg storitev še režijske ure po veljavnem ceniku. Za storitve, ki se izvajajo v popoldanskem času, se veljavne cene povečajo za 10%, ob sobotah, se veljavne cene povečajo za 35%, ob nedeljah, praznikih ter v nočnem času (od 22.00h do 6.00h) pa za 50 %.
Nadomestilo za povečane stroške v času opravljanja cerkvenih svečanosti v cerkvi znaša  :    107,92 10,25 118,17

7. GROBNINA (oskrbnina pokopališč in najemnina prostora za grob-letno) veljavnost 1.1.2024 enota mere Cena EUR DDV 22,00% Cena EUR z DDV 
7.1. Oskrbnina pokopališč        
    - grobnica   33,37 7,34 40,71
    - družinski grob   27,30 6,01 33,30
    - samski grob    21,10 4,64 25,75
    - otroški grob   16,82 3,70 20,52
    - žarni grob    21,10 4,64 25,75
    - družinski – del groba – 1 / 2   13,65 3,00 16,65
    - družinski – večji – 1+1 / 2   40,94 9,01 49,94
    - družinski grob – 1 / 3   13,65 3,00 16,65
    - družinski grob – 2 / 3   27,30 6,01 33,30
    - družinski – veliki – 2   54,56 12,00 66,56
7.2. Najemnina za grob        
    - grobnica   9,65 2,12 11,77
    - družinski grob   8,32 1,83 10,16
    - samski grob    7,16 1,58 8,74
    - otroški grob   6,08 1,34 7,42
    - žarni grob    7,16 1,58 8,74
    - družinski – del groba – 1 / 2   4,17 0,92 5,09
    - družinski – večji – 1+1 / 2   12,52 2,76 15,28
    - družinski grob – 1 / 3   4,17 0,92 5,09
    - družinski grob – 2 / 3   8,32 1,83 10,16
    - družinski – veliki – 2   16,69 3,67 20,36
         
8. IZDELAVA NAGROBNE PLOŠČE IN NAPISA         
    Raztrositev pepela        
    - nagrobna plošča (po ceniku izvajalca)   0 0 0
    - črka (barvana)  kos (po ceniku izvajalca)   0 0 0
         
9. IZDELAVA NAGROBNIH OKVIRJEV        
    - okvir za samski grob   305,76 67,27 373,03
    - okvir za družinski grob   400,98 88,22 489,20
    - okvir za žarni grob   208,43 45,85 254,28
         
10. DODATNE POGREBNE STORITVE
       
    -hlajenje oz. ogrevanje poslovilnega objekta od 01.01.2024 ura 2,96 0,65 3,61
         
11. POSEBNE STORITVE-PREKOP UMRLEGA        
    - prekop umrlega-pokopan do 10 let   928,60 88,22 1.016,82
    - prekop umrlega-pokopan nad 10 let   633,13 60,15 693,28
(izkop, pobiranje, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijska sredstva)        
         
12. STROŠKI UPEPELITVE - ŽARNI POKOP         
Stroški se obračunajo po računu Žale Ljubljana : (veza pogodba o poslovnem sodelovanju).  
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.      
         
13. UPORABA PROSTORA ZA POSLOVITEV PRED UPEPELITVIJO    53,76 5,11 58,87
       
14. UPORABA PROSTORA ZA VERSKI OBRED (priprava prostora,dezinfekcija) 58,97 5,60 64,57

15. STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE DRUGIH IZVAJALCEV JAVNE SLUŽBE, ter ostali stroški drugih izvajalcev
se obračunajo na podlagi njihovih računov.
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.

Opomba:
Prodajne cene pogrebnega materiala se formirajo v odvisnosti od nabavne cene in so na voljo na vpogled na sedežu Pokopališke službe.

 Arhiv CENIK

pdf ikona POGREBNE in POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI CENIK od 1.1.2023 do 1.1.2024