• Slide 1
  • Slide 3
  • Slide 2

OBVESTILO O SPREMEMBI OBRATOVALNEGA ČASA ZBIRNEGA CENTRA

Zaradi naraščanja okužb s COVID-19 in ukrepi v zvezi s preprečevanjem širitve virusa, obveščamo, da je od 15.11.2021 do preklica, spremenjen obratovalni čas Zbirnega centra za sprejem komunalnih odpadkov.

Zbirni center je po novem odprt:

  • vsak ponedeljek in petek od 10.00 do 14.00 ure,
  • vsako sredo od 14.00 do 18.00 ure.

V primeru praznika oz. dela prostega dene Zbirni center  ne obratuje.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

SANACIJA POHODNE POTI NA POKOPALIŠČU ZAGORJE OB SAVI

Vse najemnike grobov, pri katerih so bile zaradi sanacije prehodne poti pokopališča Zagorje ob Savi odstranjene dodatne police za namestitev nagrobnih sveč obveščamo, da bo po zaključku del, investitor na lastne stroške zagotovil izdelavo novih polic za namestitev nagrobnih sveč.

Vsem prizadetim najemnikom grobov se zahvaljujemo za razumevanje.

OBVESTILO O IZVAJANJU POGREBOV !

Na podlagi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (UL RS št. 129/21, 140/21, 146/21, 149/21), je začasno prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi. Ne glede na navedeno, se dovoli zbiranje nad 50 ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, če udeleženci razen oseb, ki so mlajše od 15 let, izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PTC), kar dokazujejo z ustreznimi dokazili.

Na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (UL RS št. 147/21), morajo pogoj PTC izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženci ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Izpolnjevanje PTC pogoja in uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oz. prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oz. prostorih, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje najmanj 1,5 m. Ne glede na navedeno, nošenje zaščitne maske ni potrebno za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medsebojna razdalja najmanj 1,5 m od drugih oseb.

SPREJEMNA PISARNA POKOPALIŠKE UPRAVE - DODATNI UKREPI ZA STRANKE

Za vstop v sprejemno pisarno pokopališke uprave je potrebno izpolnjevati pogoj o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (pogoj PTC), zaradi česar je potrebno pred vstopom predložiti:

  • dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur ali
  • COVID potrdilo EU ali tretje države v digitalni ali papirnati obliki opremljen s QR kodo ali
  • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 ali
  • dokazilo o pozitivnem rezultatu PCR testa, ki je starejši od 10 dni, vendar ni starejši od 180 dni ali
  • dokazilo o prebolevnosti ali dokazilo o cepljenju, s katerim dokazujete, da ste bili v obdobju ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR, cepljeni z enim odmerkom oz. dvema odmerkoma (kjer sta potrebna dva) ali
  • Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogoja PTC.

Svojce pokojnikov tudi naprošamo, da za naročilo pogreba oz. ostalih storitev najprej pokličejo na telefonsko številko 03 56 64 117 ali 040 427 308 in se dogovorijo za uro prihoda v sprejemno pisarno pokopališke uprave.

 MRLIŠKA VEŽICA

 V času odprtja mrliške vežice, se v mrliško vežico vstopa posamično ob uporabi zaščitne maske ter obveznem razkuževanju rok.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

Zaradi naraščanja števila okužb s COVID-19, na Komunali Zagorje za stranke s ponedeljkom, 13. 9. 2021 začasno ukinjamo uradne ure in zapiramo blagajno

Strmo naraščanje števila novih okužb s COVID-19 nas je prisililo k omejevanju medsebojnih stikov, s čimer želimo ohranjati zdravje naših strank kot tudi naših zaposlenih. Zato do nadaljnjega oziroma do izboljšanja razmer z dne 13. 9. 2021 začasno ukinjamo uradne ure na sedežu Komunale Zagorje in hkrati zapiramo tudi našo blagajno.

Za urejanje vseh zadev v povezavi s komunalnimi storitvami smo Vam na voljo na telefonski številki 03 56 67 715.  Prosimo Vas, da se v čim večji meri poslužujete  elektronske komunikacije in nam pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Posodice za odpadno jedilno olje še vedno lahko prevzamete na recepciji Komunale Zagorje, Cesta zmage 57, in sicer vsak delavnik med 6.30 in 13.30 uro.

Hvala za razumevanje!