• Slide 2
  • Slide 1
  • Slide 3

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO

Javno podjetje KOMUNALA Zagorje, d.o.o. na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) neuradno prečiščeno besedilo št.1( Uradni list RS št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in sklepa kolegija direktorja z dne 05.01.2021 objavljaJavno podjetje KOMUNALA Zagorje, d.o.o. na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) neuradno prečiščeno besedilo št.1( Uradni list RS št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in sklepa kolegija direktorja z dne 05.01.2021 objavlja.

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO:
DELOVNEGA VOZILA IVECO 35C14 S TELESKOPSKO PLATFORMO S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE
 

O B V E S T I L O

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na območjih krajevnih skupnosti Kisovec – Loke, Rudnik – Toplice in Jože Marn, da vode v prehranske namene ni potrebno več prekuhavati.

OBVESTILO O IZVAJANJU POGREBOV !

Na podlagi Odloka o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v RS ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (U.L. RS št. 143/2020, 163/2020) in ukrepov oz. priporočil NIJZ za preprečevanja širitve KORONAVIRUSA – COVID 19, se pogrebne svečanosti izvajajo zunaj, kjer se ob zagotovitvi varnostne razdalje in obvezni uporabi zaščitne maske, poleg izvajalcev pogrebne svečanosti pogreba lahko udeležijo le ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva, zaradi česar se pogrebi do preklica izvajajo v ožjem družinskem krogu.

Pogrebov se lahko udeležijo le zdrave osebe, z upoštevanjem vseh higienskih priporočil NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-Cov-2.

MRLIŠKA VEŽICA

 V času odprtja mrliške vežice, se v mrliško vežico vstopa posamično, z uporabo zaščitne maske ter obveznim razkuževanjem rok.

V mrliško vežico lahko vstopajo le zdrave osebe.

 SPREJEMNA PISARNA POKOPALIŠKE UPRAVE - DODATNI UKREPI ZA STRANKE

Zaradi povišanja stopnje zaščite naprošamo, da stranke v sprejemno pisarno pokopališke uprave vstopajo z obvezno uporabo zaščitne maske. Ob tem vljudno naprošamo, da v sprejemno pisarno prihajajo le zdrave osebe ter s tem v zvezi spoštujejo pravilno razdaljo vsaj 1,5 m oddaljenosti od ostalih ljudi.

Svojce pokojnikov tudi naprošamo, da za naročilo pogreba oz. ostalih storitev najprej pokličejo na telefonsko številko 03 56 64 117 ali 040 427 308 in se dogovorijo za uro prihoda v sprejemno pisarno pokopališke uprave.

 KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

O B V E S T I L O

Komunala Zagorje, d.o.o. obvešča porabnike pitne vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, v petek  06.11.2020 prekinjena dobava pitne vode na območju KS Kisovec - Loke, predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

Prosimo za razumevanje.