Sporočanje stanja vodomera je možno od 25. dne v mesecu do 2. dne v naslednjem mesecu, spletni dostop MOJA KOMUNALA .
  • Slide 2
  • Slide 1
  • Slide 3

OBVESTILO – OPUŠČEN GROB NA POKOPALIŠČU V ZAGORJU OB SAVI

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (U.L. RS št. 62/2016) ter 33. člena Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi (U.L. RS št. 7/2019) obveščamo, da grob:

-   samski grob na pokopališču Zagorje ob Savi (Polje III., vrsta 27, št. groba 11),

nima najemnika.

S tem v zvezi pozivamo vse morebitne zainteresirane najemnike predmetnega groba, da kontaktirajo vodjo pokopališča glede sklenitve najemne pogodbe za naveden grob.

Vodja pokopališča je na voljo vsak delovni dan med 6.00 in 14.00 uro v pisarni pokopališke službe (Vinska cesta 3, Zagorje ob Savi) ali  na tel. št. 03 56 674 117 in 040 427 308.

V skladu z zgoraj navedenim Odlokom, bo v primeru, da po treh (3) mesecih od objave tega obvestila najemna pogodba za zgoraj naveden grob ne bo sklenjena, okvir groba, spomenik in druga oprema groba odstranjena, prostor za grob pa oddan drugemu najemniku.

Spomenik in druga oprema groba bo v primeru odstranitve groba še šest (6) mesecev po odstranitvi groba hranjena v skladiščih prostorih upravljalca pokopališča.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

Priključitev na javno vodovodno omrežje

Spoštovani!

V skladu z določbami Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20 in 35/23 – odl. US)  in Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12 in 44/22 – ZVO-2) se morajo na območjih, kjer je zagotovljen javni vodovodni sistem, vsi objekti, ki uporabljajo pitno vodo, priključiti na javno vodovodno omrežje. Nadzor nad izvajanjem omenjene uredbe izvaja inšpekcija, pristojna za okolje, ki bo v kratkem opravila delni nadzor nad vodovodi na območju občine.

Ponovno pozivamo vse uporabnike pitne vode, katerih stavbe ležijo znotraj območja javnega vodovoda, naj izvedejo ustrezne priključke. Pogoje za priključitev pridobite na Občini Zagorje ob Savi, informacije v zvezi z izvedbo priključka pa na Komunali Zagorje, d.o.o..

ULIČNI ZBIRALNIKI in KOTIČKI ZA PONOVNO UPORABO

E-odpadki so posebna vrsta odpadkov. Vsebujejo surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati, ki se lahko uporabijo za nove proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri. Ti odpadki vsebujejo tudi težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne. Problematični so še posebej mali aparati, saj zaradi svoje velikosti oz. majhnosti velikokrat končajo v mešanih odpadkih ali celo na divjih odlagališčih. Da temu ne bi bilo tako, so na nekaterih eko otokih v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj postavili ulične zbiralnike za oddajo nedelujočih e-naprav. Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo RS ter Evropske komisije.

Več o ...

Komunala Zagorje

Vaši računi - prijava v portal ''moja komunala'' za uporabnike storitev

Cenjene uporabnike storitev Komunale Zagorje obveščamo, da je na naši spletni strani na voljo dostop do prenovljenega informacijskega portala, spletne aplikacije, ki uporabnikom storitev omogoča enostaven, časovno prilagojen način spremljanja porabe vode, pregled nad izdanimi računi in plačili.

Na ta način je omogočen nadzor nad porabo vode in merjenimi odčitki, uporabniki pa lahko preko portala preprosto oddate tudi stanje vodomera. Spletna aplikacija hkrati omogoča grafičen prikazporabe vode.

Aplikacija ''moja komunala'' se nahaja na naši spletni strani www.komunala-zagorje.si na zavihku''e-komunala'' ali preprosto kliknete na gumb, ki je prikazan na spodnji sliki. Na istem mestu najdete tudi pogoje uporabe, za katere vam svetujemo, da si jih preberete, navodila za registracijo, prvo prijavo in uporabo spletne aplikacije.

moja komunala

Za vstop v portal se je potrebno prijaviti, pred prvo prijavo pa se je potrebno na portalu registrirati. Po uspešni registraciji in prijavi je potrebno z vašim računom povezati odjemno mesto, za kar potrebujete podatke s položnice zadnjega računa (slika spodaj).  Več informacij glede registracije in prijave najdete v navodilih, ki se nahajajo na našem spletnem mestu.   upn

Hkrati naše cenjene uporabnike in stranke pozivamo k prejemanju e-računov v čim večjem številu.

E-račun je  račun, izdan v standardni elektronski obliki, ki enakovredno nadomešča račun v papirni obliki. Prijava na e-račun je brezplačna, višina provizije za plačilo računa pa je odvisna od načina, po katerem ga poravnate. Za prijavo na e-račun je potrebno izpolniti obrazec ''Vloga za izdajo e-računa'', ki ga prav tako najdete na naši spletni strani. Trenutno obstajajo možnosti pošiljanja  e-računov na:

  • Vaš elektronski naslov,
  • Spletno aplikacijo ''moja komunala'',
  • Prejem računa v spletno e-banko.

Račune lahko prejemate tudi v mobilno denarnico mBills. Navodila za prijavo najdete na spletni strani pod rubriko ''e-komunala''.

Več o ...    pdf ikona

Z lepimi pozdravi,Vaša Komunala