Stranke, ki so se v mesecu septembru in oktobru prijavile na prejemanje računa v elektronski obliki, lahko posodice za odpadno jedilno olje prevzamejo na sedežu podjetja.
  • Slide 3
  • Slide 1
  • Slide 2

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

LAS

OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi se je prijavila na 5. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje s projektom – operacijo Šolsko dvorišče – učilnica na prostem. Dne 26. 9. 2022 je prejela odločbo o pravici do sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v skupni višini 50.000,00 evrov.

Nosilec operacije je OŠ Ivana Skvarče, sodelujeta dva partnerja: Javno podjetje komunala Zagorje in Društvo trajnostne energetike.

PREDSTAVITEV OPERACIJE (PROJEKTA) Naziv podukrepa: 19.2. – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Naziv operacije: Šolsko dvorišče – učilnica na prostem

Nosilec operacije: OŠ Ivana Skvarče, Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi

Sodelujoči partnerji:
- Javno podjetje komunala Zagorje, Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
- Društvo trajnostne energetike, Selo pri Zagorju 69, 1410 Zagorje ob Savi

Projektno obdobje: od 1.1.2023 do 31.5.2023

Prijavljena vrednost operacije: 87.364,44 € brez DDV oz. 106.470,22 € z DDV

EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja oziroma
EAFRD - European Agricultiral Fund for Rural Devepment

Vrednost sofinanciranja: 50.000,00 €
OŠ Ivana Skvarče Zagorje 43.330,47 €
Javno podjetje komunala Zagorje 6.227,53 €
Društvo trajnostne energetike 442,00 €Program razvoja podeželja Republike Slovenije: www.program-podezelja.si/sl/ Odločba o pravici do sredstev: 33152-332/2020 z dne 08. 07. 2022.

http://www.eu-skladi.si/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://program-podezelja.si/sl/

Več o...

pdf ikona

JAVNA RAZSVETLJAVA - OBVESTILO!

Zaradi posodabljanja omrežja javne razsvetljave trenutno razsvetljava na območju od Ceste Otona Župančiča 18 do Ceste Otona Župančiča 11 ne deluje. Predvidoma bo gradnja novega omrežja zaključena v prvi polovici januarja. 

Občanom se zahvaljujemo za razumevanje.

Komunala Zagorje, d.o.o.

JAVLJANJE STANJA VODOMERA – PORTAL MOJA KOMUNALA

Javno podjetje Komunala Zagorje obvešča uporabnike, da lahko za svoja odjemna mesta javljajo stanje vodomerov preko portala ''moja komunala'', in sicer od 25. v mesecu do 2. v naslednjem mesecu. Pred in po tem datumu vnosi v aplikacijo niso več mogoči, ker je aplikacija zaklenjena. Poleg vnosa stanja vodomerov, aplikacija omogoča tudi vpogled nad izdanimi računi, plačili in odprtimi postavkami. Ker pa vaše cenjeno mnenje šteje, smo pripravljeni prisluhniti tudi vašim predlogom in idejam za izboljšave.

moja komunala

Vabimo in hkrati pozivamo vas k uporabi aplikacije v čim večjem številu.

 Vaša Komunala

SOŽALNICA NA POKOPALIŠČU V ZAGORJU OB SAVI


sozalnica

Komunala Zagorje, d.o.o., naročnikom pogrebnih storitev na pokopališču v Zagorju ob Savi omogoča uporabo Sožalnice. Sožalnica je posebna skrinjica z vgrajenim sefom in je namenjena zbiranju žalnih voščilnic kot tudi finančnih prispevkov namesto prinašanja sveč in drugih žalnih aranžmajev.  Vsak posameznik lahko ob pogrebu v skrinjico vloži žalno voščilnico kot tudi ovojnico s podarjenim denarjem. Pri tem je zagotovljena popolna diskretnost kot tudi varnost, da bodo sredstva dobili svojci pokojnega oz. pokojnice. Na vrhu skrinjice so prižgane svečke, ki predstavljajo še dodaten poklon umrli oz. umrlemu.

V večini primerov se od pokojnega oz. pokojnice poslovimo z številnimi paketi nagrobnih sveč in cvetja. Sožalnica pa omogoča drugačen način izražanja sožalja in podpore svojcem, ne samo moralne podpore ampak tudi finančno pomoč.

Izkušnje izvajalcev pogrebnih storitev, ki že uporabljajo sožalnico kažejo, da namesto cvetja in nagrobnih sveč, ki po tednu ali več postanejo zgolj odpadki na pokopališču, svojcem prejeti prostovoljni prispevki pomagajo za kritje različnih stroškov, ki nastanejo v primeru smrti.

Uporabo sožalnice lahko svojci pokojnega ali pokojnice naročijo pri naročilu ostalih pogrebnih storitev.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.