Stranke, ki so se v mesecu septembru in oktobru prijavile na prejemanje računa v elektronski obliki, lahko posodice za odpadno jedilno olje prevzamejo na sedežu podjetja.

Elaborati

ELABORATI

1. ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO                                              pdf ikona

 2. ELABORAT ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE                   pdf ikona

 3. ELABORAT ČISČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE                      pdf ikona

 4. ELABORAT ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV                                pdf ikona

 5. OBJAVA V URADNEM LISTU                                                        pdf ikona

 

ELABORATI 2015

 1. ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO                                              pdf ikona

 2. ELABORAT ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE                       pdf ikona

3. ELABORAT ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE                     pdf ikona

4. ELABORAT RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI                           pdf ikona

5. OBJAVA V URADNEM LISTU                                                          pdf ikona


ELABORATI 2017

1. ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO                                              pdf ikona

2. ELABORAT ČIŠČENJE KOMUNAL. ODPADNE VODE                          pdf ikona

3. ELABORAT ODVAJANJE KOMUNAL ODP VODE                                pdf ikona

4 . ELABORAT ZBIRANJE IN ODVOZ MKO in BIO ODPADKOV              pdf ikona

 

ELABORATI 2019

1. ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO                                             pdf ikona

2. ELABORAT ČIŠČENJE KOMUNAL. ODPADNE VODE                         pdf ikona

3. ELABORAT ODVAJANJE KOMUNAL ODP VODE                               pdf ikona

4 . ELABORAT RAVNANJE Z MKO ODPADKI                                       pdf ikona

5. ELABORAT RAVNANJE Z BIO ODPADKI                                         pdf ikona

 

ELABORATI 2022

1. ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO                                            pdf ikona

2. ELABORAT ČIŠČENJE KOMUNAL. ODPADNE VODE                        pdf ikona

3. ELABORAT ODVAJANJE KOMUNAL ODP VODE                              pdf ikona

4 . ELABORAT RAVNANJE Z MKO ODPADKI                                     pdf ikona

5. ELABORAT RAVNANJE Z BIO ODPADKI                                       pdf ikona

6. 24 URNA DEŽURNA SLUŽBA 24 URNA DEŽURNA SLUŽBA             pdf ikona

 

 

ELABORATI 2023

1. ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO                                            pdf ikona

2. ELABORAT ČIŠČENJE KOMUNAL. ODPADNE VODE                        pdf ikona

3. ELABORAT ODVAJANJE KOMUNAL ODP VODE                              pdf ikona

4 . ELABORAT RAVNANJE Z MKO ODPADKI                                     pdf ikona

5. ELABORAT RAVNANJE Z BIO ODPADKI                                       pdf ikona