DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE IN ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO

VARIABILNI DEL    (sprememba cen 01.01.2022) enota mere Cena EUR DDV 22,00% Cena EUR z DDV 
OGP 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
OGP 02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
OGP 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
STV 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
STV  02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
STV 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 41,8929 9,2164 51,1094
 FIKSNI  DEL    (sprememba cen 01.10.2019)        
OGP 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
OGP 02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
OGP 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
STV 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 69,9552 15,3901 85,3453
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 69,9552 15,3901 85,3453
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 69,9552 15,3901 85,3453
STV  02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 69,9552 15,3901 85,3453
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 69,9552 15,3901 85,3453
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 69,9552 15,3901 85,3453
STV 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 69,9552 15,3901 85,3453
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 69,9552 15,3901 85,3453
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 69,9552 15,3901 85,3453

Legenda:
OGP-ogrevanje prostorov, STV-ogrevanje sanitarne tople vode.

Pojasnilo:

Dobava energije za sanitarno toplo vodo se v času nekurilne sezone zaračuna odjemalcem, ki imajo v objektih inštalirane toplotne črpalke. Zaračunana cena ni pod nadzorom Agencije za energijo, ker gre za izvajanje tržne dejavnosti. Na navedeno storitev se ne zaračuna prispevek za povečanje energetske učinkovitosti rabe toplotne energije in tudi ne prispevek za zagotavljanje podpor pri proizvodnji električne energije.

*Cenik je oblikovan v skladu s sklepom Skupščine št. 232, z dne 21.04.2021

Opomba - k ceni toplotne energije se obračuna:
* Prispevk za povečanje energetske učinkovitosti rabe toplotne energije (URE) - Ur.list RS 96/2014.
Od 01.01.2017 dalje znaša €c/kWh 0,080 (0,80000 EUR/MWh)-brez DDV-ja.

Soglasje k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Zagorje je podala Agenicja za energijo, št. 23-41/2018-17-466,

dne 16.05.2019.