ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. na tem mestu zagotavlja enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo ter o notranjem aktu – Pravilniku o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev predpisov v Komunali Zagorje.

Prav tako spodaj zagotavljamo informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije (petnajsti odstavek 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)).

Pomembne povezave:

pdf ikona  Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po ZZPri

pdf ikona  Priloga št. 2 k Pravilniku - Obrazec notranja prijava kršitev

pdf ikona  Spletne informacije

pdf ikona  Obvestilo o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov v postopkih po ZZPri

pdf ikona  Zakon o zaščiti prijaviteljev Ur.L.RS št. 16 2023