• Slide 3
  • Slide 1
  • Slide 2

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE pripravljen skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17)in Navodilom NIJZ z dne 20.09.2017

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE

1 Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17).
2 Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik.V primeru individualnih stanovanjskih hiš obveščamo samo na ta način.
3 Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov dovoljenem odstopanju.
4 Uporabniki, ki so se na naši spletni strani registrirali za prejemanje e-novic preko e-pošte.
5 Pomembnejši objekti so vrtci, šole, zdravstvene ustanove, živilski obrati, domovi za starejše občane.
6 Če koncentracije posameznih snovi presegajo predpisano vrednost, vendar ne  predstavljajo
  potencialne nevarnosti za zdravje ljudi.
7 Uporabniki, ki so se na naši spletni strani registrirali za prejemanje SMS sporočil
(od 27.11.2017).
8 Obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH.

Uporabniki se lahko z vpisom e-naslova in/ali številke mobilnega telefona na spletni strani naše družbe – www.komunala-zagorje.si naročite na prejemanje nujnih obvestil v obliki e-novic in/ali SMS sporočil. Sem sodijo tudi vsi ukrepi omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode in njihovi preklici.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si, so dostopna koristna priporočila, navodila in mnenja za pitno vodo.

Komunala Zagorje, d.o.o.

ZBIRALNA AKCIJA: ODDAJ STARE APARATE V ULIČNI ZBIRALNIK

Med 9. in 26. marcem 2020 bo v Zasavju potekala ozaveščevalno-zbiralna nagradna akcija starih aparatov in odpadnih baterij »Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik«. Akcijo organizira družba ZEOS, d.o.o. skupaj z lokalnimi izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (KSP Hrastnik d.d., KSP Litija d.o.o., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. in Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o.) in zasavskimi občinami (Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi) v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, ki je sofinanciran s strani Ministrstva RS za okolje in prostor ter Evropske komisije.

V akciji želijo napolniti sivo-zelene ulične zbiralnike za stare aparate, ki so v zasavskih občinah postavljeni že 3 leta. Zbiralnike je lokalno prebivalstvo dobro sprejelo, a zbrane količine v njih želijo še povečati, saj je potencial v Zasavju na tem področju dovolj velik. V akciji bodo v zbranih količinah med seboj tekmovale vse občine in se potegovale za stand-up nastop Teškya, prav tako pa se bodo za nastop raperja Zlatka potegovale vse prijavljene osnovne šole, stare aparate pa boste lahko prispevali vsi občanke in občani. Nekaj zbiralnikov se bo za čas akcije še dodalo pred sodelujoče osnovne šole in na zbirne centre, celoten seznam vseh lokacij pa boste v začetku meseca marca našli med drugim na spletni strani občine.

Stare aparate in odpadne baterije lahko torej že danes pričnete zbirati doma, v mesecu marcu pa jih le oddajte v enega izmed zbiralnikov.

 pdf ikona

OBVESTILO – OPUŠČEN GROB NA POKOPALIŠČU ZAGORJE OB SAVI

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (U.L. RS št. 62/2016) ter 33. člena Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi (U.L. RS št. 7/2019) obveščamo, da:

  • samski grob na pokopališču Zagorje ob Savi (Polje III.,vrsta 8,št. groba 6),

nima najemnika glede na to, da je dosedanja najemnica pred časom umrla.

S tem v zvezi pozivamo vse morebitne zainteresirane najemnike predmetnega groba, da kontaktirajo vodjo pokopališča glede sklenitve najemne pogodbe za navedeni grob.

Vodja pokopališča je na voljo vsak delovni dan med 6.00 in 14.00 uro v pisarni pokopališke službe (Vinska cesta 3, Zagorje ob Savi) ali  na tel. št. 03 56 674 117 in 040 427 308.

V skladu z zgoraj navedenim Odlokom, bo v primeru, da po treh (3) mesecih od objave tega obvestila najemna pogodba za zgoraj navedeni grob ne bo sklenjena, okvir groba, spomenik in druga oprema groba odstranjena, prostor za grob pa oddan drugemu najemniku.

Spomenik in druga oprema groba bo v primeru odstranitve groba še šest (6) mesecev po odstranitvi groba hranjena v skladiščih prostorih upravljalca pokopališča.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

VABILO K SODELOVANJU

JP Komunala Zagorje, d.o.o., vabi zainteresirane k sodelovanju v pogrebnem moštvu na podlagi podjemne pogodbe, pogodbe o delu.

Informacije po telefonu 03 56 67 706 ali e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  .