• Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 1

O B V E S T I L O

S 1. oktobrom 2020 bomo uvedli nov ukrep za zagotavljanje zdravja zaposlenih, obiskovalcev in uporabnikov naših storitev.

Ob vstopu v prostore Komunale bomo zaposlenim, obiskovalcem in uporabnikom naših storitev izmerili telesno temperaturo in vstop bo omogočen le tistim, ki ne bodo imeli povišane telesne temperature.

Prosimo vse uporabnike naših storitev, da poslovanje s Komunalo urejajo čim več telefonsko, preko elektronske pošte ali preko kontaktnih obrazcev, ki so na voljo na spletni strani.

Telefonska št.: 03 56 67 700,

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Sprememba urnika uradnih ur:

od ponedeljka do petka od  7.00 do 9.00 ure  in od 13.00 do 14.00 ure.

OBVESTILO ZA JAVNOST

Zadeva: Odlaganje kosovnih odpadkov na območju občine Zagorje ob Savi

Spoštovani!

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje in izvajalec javne službe za odvoz komunalnih odpadkov Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o., v zadnjem času zaznavata povečano količino nepravilno odloženih kosovnih odpadkov,

pretežno ob posodah za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Gre predvsem za staro pohištvo, odsluženo belo tehniko, sanitarno keramiko in podobno.

S tem se krši določba  prvega odstavka 30. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Zagorje (Uradni list RS št. Uradni list RS št. 34/14 in 85/16), ki določa, da je izven odlagališča odpadkov prepovedano odlagati odpadke,

ki so namenjeni odlaganju na za to urejeno odlagališče. 38 člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Zagorje (Uradni list RS št. Uradni list RS št. 34/14 in 85/16), določa za tovrstno kršitev globo v višini 150 EUR za fizično osebo, ki ravna v nasprotju z določili odloka.

Občane obveščamo, da imajo možnost oddati kosovne odpadke v zbirnem centru ali naročiti brezplačen odvoz kosovnih odpadkov pri izvajalcu javne službe.

Občane pozivamo, k pravilnemu ločevanju in zbiranju komunalnih odpadkov, predvsem pa k vzdrževanju čistoče in reda na zbirnih i odjemnih mestih.

 Sebastjan Zmrzljak, vodja MIR Zasavje

                                                                                

OBVESTILO

Komunala Zagorje, d.o.o. obvešča porabnike pitne vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, v torek  29.09.2020 prekinjena dobava pitne vode na območju KS Kisovec - Loke, predvidoma od 8:00 do 13:00 ure.

Zaradi izvajanja del se lahko pojavi motnost vode, zato porabnikom priporočamo, da v primeru zaznave motnosti vode, interni vodovodni sistem pred uporabo izperete.

Prosimo za razumevanje.

OBVESTILO – OPUŠČEN GROB NA POKOPALIŠČU ŠENTLAMBERT

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (U.L. RS št. 62/2016) ter 33. člena Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi (U.L. RS št. 7/2019) obveščamo, da:

  • samski grob na pokopališču Šentlambert (št. groba 24),

nima najemnika.

S tem v zvezi pozivamo vse morebitne zainteresirane najemnike predmetnega groba, da kontaktirajo vodjo pokopališča glede sklenitve najemne pogodbe za navedeni grob.

Vodja pokopališča je na voljo vsak delovni dan med 6.00 in 14.00 uro v pisarni pokopališke službe (Vinska cesta 3, Zagorje ob Savi) ali  na tel. št. 03 56 674 117 in 040 427 308.

V skladu z zgoraj navedenim Odlokom, bo v primeru, da po treh (3) mesecih od objave tega obvestila najemna pogodba za zgoraj navedeni grob ne bo sklenjena, okvir groba, spomenik in druga oprema groba odstranjena, prostor za grob pa oddan drugemu najemniku.

Spomenik in druga oprema groba bo v primeru odstranitve groba še šest (6) mesecev po odstranitvi groba hranjena v skladiščih prostorih upravljalca pokopališča.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.