• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

OBVESTILO O ODPRTJU ZBIRNEGA CENTRA

Zaradi ukrepov preprečevanj širitve KORONAVIRUSA obveščamo, da bo Zbirni center od srede, dne 22.04.2020 do nadaljnjega ponovno  odprt v zmanjšanem obsegu in sicer:

 - vsako sredo med 10.00 in 18.00 uro.

Pri vstopu na območje Zbirnega centra je potrebno strogo upoštevati sprejete preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa in sicer:

1. Če imate bolezenske znake okužbe dihal (kašljanje, vročino, bolečine v kosteh, splošno slabo počutje), ne vstopajte na območje Zbirnega centra.

2. Z vozilom zapeljite do vstopnih vrat Zbirnega centra in počakajte na navodila našega delavca.

3. Skladno z navodili razvrstite odpadke in nato takoj zapustite zbirni center.

4. Naenkrat lahko razvršča odpadke samo en uporabnik.


Z doslednim upoštevanjem navodil boste poskrbeli za svojo varnost, kot tudi varnost zaposlenih v Zbirnem centru.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

Priporočila lastnikom objektov in javnim ustanovam po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19, ste v času razglasitve epidemije začasno ustavili dejavnost, ki jo kot javna inštitucija izvajate. Posledično je uporaba vode zmanjšana ali prekinjena in prihaja do zastojev pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju. Zastajanje pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju lahko povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno nevarnost za zdravje ljudi. 

Zato vam priporočamo, da pred ponovnim odprtjem dejavnosti izvedete spiranje hišnega vodovodnega omrežja po Priporočilih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki so dostopna na povezavi:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne

Komunala Zagorje d.o.o.

OBVESTILO

Podjetja, ustanove ter s.p.-je, ki so v času izrednih ukrepov izdanih od Vlade Republike Slovenije, začasno prenehali izvajati dejavnost, obveščamo, da jim od 16.03.2020 dalje ter do ponovnega pričetka izvajanja dejavnosti, ne bodo zaračunane storitve katere ne bodo izvedene  oziroma koriščene.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

NAVODILO O RAVNANJU Z ODPADKI V GOSPODINJSTVIH, KI NASTANEJO PRI BOLNIKIH, KI KAŽEJO ZNAKE BOLEZNI KORONAVIRUSA

Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. To vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. Omenjena priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.